Cần thêm thợ biết làm everything hoặc tcn (chỉ làm cuối tuần)

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello ace!
Tiệm em dưới 45S đang cần thêm thợ biết làm everything hoặc tcn làm cuối tuần only.
Nơi làm việc thoải mái. Em sẽ bao lương tuỳ theo tay nghề.
Xin gọi hoặc nhắn em 281-948-2884

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 3, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.