Cần Nhiều Thợ Nail Good Income Cho Nhiều Tiệm In Texas

Plush Nail Bar

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần Nhiều Thợ Nail Good Income Cho Nhiều Tiệm In Texas
Call/ text CINDY (832) 493-5644.
Tiệm In The Woodlands, Willis, Montgomery.
Cần thợ bột, dip, chân tay nước, design, everything.
Bao lương, bonus hàng năm, đảm bảo good income.
Thợ bột: $1200-$1500.
Thợ dip, CTN: $900-$1200.
Trong khu nhà giàu, sầm uất, đông người qua lại, best location.
100% M.ỹ t.r.ắ.n.g, khách cực kỳ sang, rất dễ chịu, giá nail cao, tip cao.
Xin liên lạc CINDY (832) 493-5644.
(Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn).
Thanh you!

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 12, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.