Cần nhiều thợ CTN biết làm DIPPING trên đường Sant Felipe St

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

TIỆM NAIL CHUYÊN DIPPING POWDER KHU GALLERIA MALL đang cần:
Nhiều thợ CTN biết làm DIPPING và đắp bột móng ngắn càng tốt ( có bao lương )
Tiệm trên đường Sant Felipe St cách:
Hong Kong 4 : 18 phút
Galleria Mall : 5 phút
Xin gọi hay text: Linh 832-788-1598
Cám ơn admin và mọi người đã quan tâm

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 11, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.