Cần nhân viên chạy bàn làm ở đường Scarsdale

Nhà Hàng Hoàng Mỹ

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Nhà Hàng Hoàng Mỹ ở đường Scarsdale (trong khu hôngkông 2) đang cần nhân viên chạy bàn làm full time hoặc part time
Xin liên hệ 8324309595
Cám ơn admin duyệt bài

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 28, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.