Cần người phụ sửa nhà và biết làm điện.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần người phụ sửa nhà và biết làm điện. Không cần biết tiếng anh .
8329033884

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 10, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.