Cần người phụ dọn dẹp nhà cửa vào mỗi tối thứ 6

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Can người phụ dọn dẹp nhà cửa vào mỗi tối thứ 6 . Từ 6 pm đến 9 pm hoặc đến 8 pm hoặc 10 pm cũng được. Trả lương theo giờ . Nhà ở Fm 1464 và Belaire. Vui lòng liên lạc số điện thoại: 713 513 0394. Hoặc nhắn tin nhe!!!! Cám ơn nhiều!!!!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 22, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.