Cần người làm Remodel Nhà

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Mình cần người làm RemodelNhà có thang cao từ 15 đến 18 Feet để Gắn 3 cái MÓC ĐỠ THANH SẮT TREO MÀN (Curtain Rod Brackets) Vì Trần Nhà cao 18 Feet. Mình đã mua sẵn 2 cái MÓC ĐỠ rồi. Xin text giá tiền công cho mình (Nghĩa) số điện thoại là 713-933-9106.
Xin cảm ơn các anh

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 24, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.