Cần người biết may máy may công nghiệp Zip code 77064

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Shop may ở zip code 77064 (gần trường đua ngựa) cần người biết may máy may công nghiệp. Sẽ có ng hướng dẫn thêm nếu tay nghề không giỏi. Xin liên lạc số phone (713)732-2886
Thanks 

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 25, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.