Cần gấp thợ nail biết làm đủ thứ gần Medical center/ Rice Village

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Nail ở gần Medical center/ Rice Village 77005 cần gấp thợ nail biết làm đủ thứ ( biết design càng tốt).
Tiệm khu sang, good tip. Cần thợ có tâm, biết giao tiếp với khách.
Xin liên lạc 832 360 4989

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 17, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.