CẦN GẤP THỢ DIP - THỢ BỘT biết chút design

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

CẦN GẤP THỢ DIP - THỢ BỘT biết chút design
Bao lương $1000 - 1400/ 1 tuần
Tiệm mở cửa trễ 9.30 -7h
Cn 11h -5h
Khu Mỹ Trắng 98% - Sugarland- TIP rất Hậu
Môi trường làm việc vui vẻ cách chợ Mỹ Hoa 20 phút lái xe
xin gọi hay nhắn tin mình : 281 827 6172

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 20, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.