Cần gấp thợ bột hoặc thợ biết làm Dip, CTN. Tiệm ở Grapevine, TX

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần gấp thợ bột hoặc thợ biết làm Dip, CTN. Tiệm ở Grapevine, TX
Khu mytrang 90%, khu sang, tip cao, khách chịu chi.
Nếu ai thật lòng, xin gọi sô phone hoặc nhắn tin 817-575-9019 gặp Thảo. Bao lương nếu cần.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 30, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.