Cần gấp receptionist cho tiệm nail

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

***Cần gấp receptionist cho tiệm nail.***
Nơi làm việc thoải mái và vui vẻ. Tiệm khu Memorial. Cách Bellaire 15-20 phút.
Thật lòng xin liên lạc: 713-820-1422 để biết thêm chi tiết. Nếu không bắt phone nhắn tin cũng được.
Thank you!

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 25, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.