Cần 2 manager làm việc văn phòng

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần 1 manager làm việc văn phòng tại 12011 High Star Dr Houston TX 77072 và 1 manager làm việc tại chi nhánh 12719 Nacogdoches Rd San Antonio TX 78217. Điều kiện biết tiếng Anh, tiếng Việt và biết sử dụng computer. Lương trả theo giá thì trường xin liên lạc Jo Vũ 832-877-6946 Christmas Home Health & Personal Assistance Services. Xin chuyển tin. We are looking for 2 manager to work in our offices 12011 High Star Dr Houston TX 77072 & 12729 Nacogdoches Rd San Antonio TX 78217 please contact us

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 3, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.