Cần 1 thợ TCN nữ trẻ làm full time tại 4120 Washington Ave, Houston

CH Nails Studio

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hi Everyone!
Em đang cần 1 thợ TCN nữ trẻ làm full time, mới ra trường vẫn được. Tiệm nhỏ 6 ghế gần khu vực The Heights, khách dễ thương, tiền tip ổn, đồng nghiệp trẻ.
Địa chỉ tiệm: CH Nails Studio 4120 Washington Ave, Houston, 77007.
Liên lạc: Quyên (281) 726 9974

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 22, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.