Cần 1 Thợ Bot full time nhiều kinh nghiệm

Wanderlust Nail Boutique

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần 1 Thợ Bot full time nhiều kinh nghiệm, biết design càng tốt. Năm/Nữ đều nhận. Phải làm Chủ nhật.
Tiệm khu sang, chỗ làm thoải mái, vui vẻ.
Tiệm bao lương quanh năm, chủ thoải mái, dễ chịu, tiệm mở cửa từ 9g đến 7g tối — gọi là đi làm liền
Xin text
832-463-9598
Searching for an experienced full time powder technician. Even better if knows how to do designs. Must be able to work Sundays.
Wanderlust Nail Boutique
7975 W Grand Pkwy South
Richmond, TX 77407

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 25, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.