Cần 1 nhân viên nữ bán hàng

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Bên e cần 1 nhân viên nữ bán hàng , giao tiếp tiếng việt giỏi, không cần biết tiếng anh tuổi từ 18 tuổi đến 45 tuổi
kế bên
26824 FM-1093 Rd
Richmond, TX 77406
xin liên lạc số phone (408) 592-8418

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 23, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.