Cần 1 nhân viên bán hàng , giao tiếp tiếng việt giỏi

Nina Beauty House

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Bên e cần 1 nhân viên bán hàng , giao tiếp tiếng việt giỏi, không cần biết tiếng anh nhiều tuổi từ từ 18 tuổi đến 35 tuổi xin liên lạc số phone 2246078607

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 16, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.