𝐂ầ𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐓𝐡ợ 𝐍𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐈𝐧 𝐅𝐨𝐫𝐧𝐞𝐲, 𝐓𝐗, 𝟕𝟓𝟏𝟐𝟔.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

𝐂ầ𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐓𝐡ợ 𝐍𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐈𝐧 𝐅𝐨𝐫𝐧𝐞𝐲, 𝐓𝐗, 𝟕𝟓𝟏𝟐𝟔.
𝐂𝐚𝐥𝐥/𝐭𝐞𝐱𝐭: (𝟗𝟕𝟐)𝟑𝟐𝟐-𝟔𝟗𝟔𝟕
Tiệm cần thợ dip, bột, design, ombre, eyelash, biết làm everything càng tốt, cần cleaning đi làm ngay.
Tiệm ở khu đông dân, khách lịch sự, giá nails cao, tip hậu. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái,chủ chia turn công bằng.
Bao lương từ $1,000 - $1,200/week, tùy theo kinh nghiệm.
Citrus Nail Bar: 51 Farm to Market 548 suite 207, Forney, TX, 75126.
Thank you!

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 14, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.