Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

$300 - Thanh lý Pedicure Chair, Pedikit, bàn reception, kệ nước sơn…

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Mô tả

CLEARANCE SALES - 50% OFF
Pedicure Chair, Pedikit, bàn reception, kệ nước sơn… tất cả 50% OFF.
Cơ hội hiếm có cho anh chị sắp mở tiệm nails:
Pedicure Chair
- Mẫu Ben 01: có 28 ghế, SALE còn $1400/ghế
- Mẫu Ben 02: có 14 ghế, SALE còn $1400/ghế
- Mẫu i10: có 12 ghế, SALE còn $1400/ghế
Pedikit/Pedicart: đồng giá SALE 50% còn $70/cái
- Màu 90-522: có 60 cái
- Màu 16: có 80 cái
- Màu 14: có 53 cái
- Màu 60-84: có 80 cái
Bàn Reception
- Mẫu 16 silver: có 5 cái, SALE 50% còn $950/cái
- Mẫu 90-522: có 4 cái, SALE 50% còn $1100/cái
- Mẫu 60-84: có 1 cái, SALE 50% còn $1100/cái
- Mẫu Curve: có 1 cái, SALE 50% còn $950/cái
- Mẫu Wing: có 1 cái, SALE 50% còn $1200/cái
Kệ nước sơn Polish Center
- Mẫu 16, xoay 360 độ: có 10 cái, SALE còn $300/cái
Giá không bao gồm vận chuyển.
Lấy hàng tại kho đường Wilcrest, Houston.
Liên hệ FB này hoặc phone: 832 735 8886
Cảm ơn quý anh chị.

Bản đồ

Xuất bản Th4 7, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.