Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

$800 - Cần bán lại tủ cabinet trong phòng khách mới 99%

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Mô tả

Gia đình chuyển đi tiểu bang khác, cần bán lại tủ cabinet trong phòng khách mới 99%. Tủ này đã được custom build in bằng gỗ thật, rất bền, tiền supply chưa tính công lúc đóng tủ là $1,400. Nay muốn bán lại gấp giá $800. Pick up ở Richmond, zipcode 77407. Xin vui lòng gọi cho Vân qua số điện thoại 567-888-1990. Xin cảm ơn cả nhà.

Bản đồ

Xuất bản Th4 1, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.