Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

$49 - Cần bán hết tất cả furnitures

Liên hệ và thông tin

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Mô tả

Xin chào anh chị trong group. Hàng xóm người Mỹ gần nhà em move qua bang khác để làm việc nên họ cần bán hết tất cả furnitures. Tất cả điều còn mới 90% và chất liệu rất tốt mà giá cả lại rất rẻ. Giá của mỗi thứ em để dưới hình , anh chị nào muốn mua thì có thể nhắn hoặc gọi cho họ theo số phone 630-338-3448 gặp Mrs Navara. Cô ấy không biết nói tiếng Việt. Hoặc anh chị có thể nhắn trên đây để em nói lại cho cô ấy. Thank you Add đã approval bài viết của em .

Bản đồ

Xuất bản Th5 31, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.