Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

$10,000 - Cần bán 2013 Nissan NV2500 V8 9ft roof

Liên hệ và thông tin

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Mô tả

Em cần bán 2013 Nissan NV2500 V8 9ft roof, 156k miles một đời chủ clean title. Xe sơn mới, 4 vỏ ít hơn 5000 miles, nhớt mới, battery mới, starter mới. Chuưa bao giờ đụng hay ngập. giá 10.000$ ( hình kbb để ở cuối). Xe tốt cho construction hoặc nhà hàng chở đồ.
832-777-8657 Huy. xem xe ở humble 77346

Bản đồ

Xuất bản Th6 2, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.