Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

$10 - Bán thanh lý các loại cây khác: hồng, ớt, rau thơm, sả, đào...

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Mô tả

Ông chú mình bán rẻ các loại cây trồng để nghỉ vì lớn tuổi, nhưng còn khá nhiều: Sen $50, súng $10/ chậu 1 cây, $20/ chậu 2 -3 cây. Và các loại cây khác: hồng, ớt, rau thơm, sả, đào...
Nhà ông ở sau lưng chợ Mỹ Hoa, địa chỉ là 13238
Robinglen 77083. Gọi phone (không nhắn tin): (346) 901-3613

Bản đồ

Xuất bản Th7 7, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.