Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

$45 - Bán cây chanh thái

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Mô tả

- CHANH THÁI số 8
Mình có vài cây chanh thái cần bán
$45/ cây chanh
- Sữa ENSURE bột $90/thùng 6 lon
- RAU MỒNG TƠI $20/ chậu
- Cây ỚT THÁI Explosive Blast $15 / chậu
Xin pick up ở khu vực Lee Sandwiches
Đường Bellaire & Boone
11210 BELLAIRE BLVD Unit 139 HOUSTON TX 77072
Thank you
832-415-0078

Bản đồ

Xuất bản Th5 19, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.