Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

$200 - 10 ghế + 4 bàn cần bán nhanh gọn lẹ

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Mô tả

Quán có 10 ghế + 4 bàn cần bán nhanh gọn lẹ, giá chỉ $200 cho tất cả. Bàn và ghế hầu như tất cả còn tốt, chỉ có 1 vài cái bị trầy góc như hình & video.
Liên lạc: Minh Cana or CANA Tea & Coffee ở khu Nasa S.45.
Phone: 832.224.9823.
Pick up at: 16801 El Camino Real, Houston, TX 77058

Bản đồ

Xuất bản Th3 20, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.